Dette kurset er delt opp i flere temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Fornyelse av Nemko-sertifikat koster kr 1.890,- (2023 pris) og faktureres kursdeltagerne/firmaet direkte fra Nemko ved utstedelse av nytt sertifikat.

For hvert delmål er det lagt ut fagstoff digitalt som det anbefales å lese. For hvert delmål er det også lagt ut foredrag som tar for seg aktuelle tema innen delmålet.

Når det gjelder dokumentasjon av praktiske ferdigheter kan det gjøres ved å gjennomføre en speilsveis (denne sveisen kan du gjør ute i felten i forbindelse med en jobb).

Når du er påmeldt og starter på kurset har du 21 dager på å gjennomføre kurset.

Dersom du skal resertifisere både elektro og speilsveis er prisen for denne resertifiseringen 2000 + 2000 = 4000