Om Norsk Rørsenter AS

Norsk Rørsenter AS ble etablert i 1989 med formål å være et uavhengig kurs og kompetansesenter innen Vann- og avløpsfaget. Vi holder til i trivelige lokaler sentralt i Drammen, med kort vei til hotell og jernbane. Våre kunder er i hovedsak kommuner, entreprenører, rørleggere, konsulenter og leverandører som jobber i VA-bransjen.

Vi har medarbeidere med solid fagkompetanse innen VA-faget.Vi har levert tjenester til de fleste av landets kommuner og har et godt utbygd kontaktnett i VA-bransjen.

Sentrale virksomhetsområder:

VA- og miljørelaterte kurs

Norsk Rørsenter har spesialisert seg på å formidle VA relaterte kurs. Våre kurs er tilpasset Norsk Vanns etterutdanningssystem for VA-sektoren. Vi tilbyr både grunnkurs og etterutdanningskurs for ingeniører/konsulenter, saksbehandlere, entreprenører og rørleggere.Våre kurslokaler er lyse og trivelige hvor det er tilrettelagt for praktiske øvelser. Vi har også som målsetning at våre kursdeltakere kan kontakte oss og stille spørsmål innen VA faget.

Siden 1989 har over 9000 personer deltatt på våre kurs.

Rådgiving-/konsulenttjenester

Vi tilbyr rådgivning-/konsulentjenester innenfor et bredt VA- og miljøfaglig spekter:

 • Prosjektledelse
 • Utarbeidelse av kommunale normer
 • Byggeledelse
 • VA- og miljøfaglig saksbehandling
 • Byggesaksbehandling
 • Utarbeidelse av lokale forskrifter
 • Sentral godkjenning
 • Prosjektering av VA-anlegg (bl.a. mindre avløpsanlegg)
 • Oljetanker
 • Forurenset grunn
 • Hovedplan for vann og avløp

Visjon – strategi – mål

Vår visjon er:  «Teori møter praksis»

Tilby opplæring og kurs innen VA-faget, med god forankring i praktiske problemstillinger

For å oppfylle vår visjon etterstreber vi følgende:

Kompetanse

Ha dyktige og motiverte medarbeidere med høy kompetanse innen de områder vi tilbyr kurs eller tjenester. Motivasjon og kompetanse er en viktig faktor for at Norsk Rørsenter skal utvikles videre til å møte nye utfordringer.

Fleksibilitet

 • Vi er fleksible og tilpasser våre kurs og tjenester etter behov.
 • For våre kunder er vi alltid rede til å svare på VA relaterte spørsmål.

Strategi

Vår strategi er å være Norges ledende uavhengige kurs og kompetansesenter innen VA-faget, med hovedvekt på praktisk rettede løsninger.

Mål

 • Være en økonomisk nøktern, sunn bedrift, hvor god økonomi bidrar til å utvikle bedriften videre.
 • Skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte, hvor det settes fokus på faglig utvikling, trivsel og miljø.
 • At kursdeltakere og forbindelser, som kommer i kontakt med Norsk Rørsenter, skal oppleve Norsk Rørsenter som en positiv forbindelse og et hyggelig sted å være på kurs.
 • Opptre etisk korrekt og forsvarlig og være en pålitelig samarbeidspartner.
 • Behandle hverandre med respekt og forståelse.
 • Dvs.: Norsk Rørsenter en samarbeidspartner til å stole på!

Miljø og etikk

Norsk Rørsenter er en miljøbedrift og vi har et sterkt engasjement for miljø og etikk. 

Vår målsetting for bærekraftig miljøpolitikk er:

 • Unngå miljøbelastende produkter.
 • Leve opp til gjeldende lover og forskrifter.
 • Ha et fokus på miljøet ved utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Spare energi og miljø uten at det går ut over normal trivsel:
  • Kildesortere avfall.
  • Velge miljøvennlige løsninger der det er mulig.
  • Benytte resirkulert og miljøvennlig kopieringspapir.

Vår målsetting for gode etiske retningslinjer er:

 • Bevisste holdninger som skaper grunnlag for sunn forretningsførsel.
 • Samfunnsansvar og bevaring av det interne og eksterne arbeidsmiljø.
 • Følge samfunnets gjeldende lover og regler.
 • Praktisere vanlige normer og etiske retningslinjer.

Organisasjon

Ansatte:

Odd Lieng, sivilingeniør og bedriftsøkonom

Bernd Klare

Kristi E. Olsen, sekretær

Henrik Lieng, MSc

Ikke fast ansatt, men innleid ved kurs/prosjekter:

Lars Westlie

Jørgen Ove Myrre

Oddvar Lindholm, sivilingeniør (dr.ing)

Espen Killingmo, ingeniør

Helge Midtun, ingeniør

Jarle Bretvik, rørlegger