BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING

 

KURSET ER UNDER OPPDATERING

Kurset er ett nettbasert kurs, ved bruk av nettportal. I § 3-5 i Arbeidsmiljøloven står det at arbeidsgiver er pålagt å gjennomgå opplæring innen HMS. Dette kurset vil bl.a. gi deltagerne;

  • Innsikt i hvordan det systematiske HMS arbeidet er bygget opp.
  • Kunnskap til å kunne ivareta helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i bedriften.
  • Grunnforståelse for viktigheten av et godt og velfungerende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.
  • Innføring i hvordan en IK-håndbok kan bygges opp.

Kurset er basert på  Arbeidstilsynets veileder 588 og bygget opp i fire moduler. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er begge sentrale i kursets. Modulene består av følgende innhold;

  • Kursmateriell, ett kurshefte og en lysbilde serie som veileder deg gjennom pensum.
  • Støttelitteratur i relevante lover og forskrifter til fordypning.
  • Oppgavesamlinger og flervalgstest for obligatorisk innlevering av besvarelse.
  • Linker til relevante nettsteder.

Når oppgaver og tester er godkjent blir det skrevet ut kursbevis.

GJENNOMFØRING

Ved påmelding til Norsk Rørsenter, vil man få utlevert brukernavn og passord til nettportalen. Deltagerne bestemmer selv når de ønsker å gjennomfører kurset og hvor lang tid man ønsker å bruke. Dersom noe er uklart eller det er spørsmål underveis så er man velkommen til å kontakte oss på Norsk Rørsenter.

MÅLGRUPPE

Arbeidsgiver, daglig leder og andre med lederansvar i bedriften/foretaket/organisasjonen.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no


HMS KURS FOR LEDERE

Dato oppstart Sted
Kurset er under oppdatering. Nettbasert