Vår visjon er:  «Teori møter praksis»

Tilby opplæring og kurs innen VA-faget, med god forankring i praktiske problemstillinger

For å oppfylle vår visjon etterstreber vi følgende:

Kompetanse

Ha dyktige og motiverte medarbeidere med høy kompetanse innen de områder vi tilbyr kurs eller tjenester. Motivasjon og kompetanse er en viktig faktor for at Norsk Rørsenter skal utvikles videre til å møte nye utfordringer.

 

Fleksibilitet

  • Vi er fleksible og tilpasser våre kurs og tjenester etter behov.
  • For våre kunder er vi alltid rede til å svare på VA relaterte spørsmål.

Strategi
Vår strategi er å være Norges ledende uavhengige kurs og kompetansesenter innen VA-faget, med hovedvekt på praktisk rettede løsninger.

Mål

  • Være en økonomisk nøktern, sunn bedrift, hvor god økonomi bidrar til å utvikle bedriften videre.
  • Skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte, hvor det settes fokus på faglig utvikling, trivsel og miljø.
  • At kursdeltakere og forbindelser, som kommer i kontakt med Norsk Rørsenter, skal oppleve Norsk Rørsenter som en positiv forbindelse og et hyggelig sted å være på kurs.
  • Opptre etisk korrekt og forsvarlig og være en pålitelig samarbeidspartner.
  • Behandle hverandre med respekt og forståelse.
  • Dvs.: Norsk Rørsenter en samarbeidspartner til å stole på!