Norsk Rørsenter er en miljøbedrift og vi har et sterkt engasjement for miljø og etikk. 

 

Vår målsetting for bærekraftig miljøpolitikk er:

 • Unngå miljøbelastende produkter.
 • Leve opp til gjeldende lover og forskrifter.
 • Ha et fokus på miljøet ved utførelse av arbeidsoppgaver.
 • Spare energi og miljø uten at det går ut over normal trivsel:
  • Kildesortere avfall.
  • Velge miljøvennlige løsninger der det er mulig.
  • Benytte resirkulert og miljøvennlig kopieringspapir.

 

Vår målsetting for gode etiske retningslinjer er:

 • Bevisste holdninger som skaper grunnlag for sunn forretningsførsel.
 • Samfunnsansvar og bevaring av det interne og eksterne arbeidsmiljø.
 • Følge samfunnets gjeldende lover og regler.
 • Praktisere vanlige normer og etiske retningslinjer.