Kursbeskrivelse

Resertifisering sveising med elektromuffe PE og PP . 

Dette kurset er delt opp i 7 temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Kurspris: kr 3.500,- I tillegg koster fornyelse av Nemko-sertifikat kr 2.015,- (2024 pris) og faktureres kursdeltagerne/firmaet direkte fra Nemko ved utstedelse av nytt sertifikat.

For hvert delmål er det lagt ut fagstoff digitalt som det anbefales å lese. For hvert delmål er det også lagt ut foredrag som tar for seg aktuelle tema innen delmålet.
For mange av delmålene er det videre lagt ut VA/Miljø-blader, som for deltakerne kan utgjøre en nyttig tilleggslitteratur.

Når det gjelder dokumentasjon av praktiske ferdigheter kan det gjøres ved å gjennomføre en elektromuffesveis ute i felten.

Når du er påmeldt og starter på kurset har du 21 dager på å gjennomføre kurset.

Dersom du skal resertifisere både elektro og speilsveis er prisen for begge disse kursene: kr 2.750,- for elektro- +  kr. 2.750,- for speilsveisekurset = 5.500,-

Få mer informasjon

For mer informasjon om Resertifisering av Elektromussesveising PE og PP, Nettbasert, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kurspåmelding Resertifisering av Elektromussesveising PE og PP, Nettbasert