BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING

 

HMS GRUNNKURS 40 timer

Kurset er ett nettbasert kurs. Kurset vil gi deltagerne en innføring i og grunnleggende kunnskap om, de krav som stilles til HMS arbeidet i arbeidsmiljøloven. Kursdeltagerne vil også få en innføring i det systematiske HMS arbeidet som er grunnlaget for å kunne etablere et IK system i bedriften.

Kurset er bygget opp i fire moduler og er basert på kunnskapsgrunnlaget for Arbeidstilsynets strategiplan. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er begge sentrale i kursets innhold. De fire modulene som belyses er: ”Arbeidslivet”, ”Roller i HMS.arbeidet”, ”Systematisk HMS-arbeid” og ”Bygg og VA”. Den siste modulen er spesifikt for Bygge- og VA-bransjen og er frivillig å fullføre.

Hovedlitteratur vil kortfattet trekke opp de grove linjene for de temaer som blir belyst innen Arbeidsmiljøloven og HMS forskriften (Internkontrollforskriften). Støttelitteraturen gir en mer utfyllende tekst over temaene.

I tillegg til hovedlitteratur og støttelitteratur er det i hver modul arbeidsoppgaver som er frivillige. Avslutningsvis er det eksamenstester som som består av flervalgsoppgaver med svar alternativer som skal besvares. Når de obligatoriske testene er godkjent blir det utstedet kursbevis.

GJENNOMFØRING

Ved påmelding til Norsk Rørsenter, vil man få utlevert brukernavn og passord til nettportalen. Deltagerne bestemmer selv når de ønsker å gjennomfører kurset og hvor lang tid man ønsker å bruke. Dersom noe er uklart eller det er spørsmål underveis så er man velkommen til å kontakte oss på Norsk Rørsenter.

MÅLGRUPPE

Verneombud, tillitsvalgte og andre som jobber med HMS i offentlige og private foretak.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post post@norskrorsenter.no


HMS GRUNNKURS 40 TIMER

Dato oppstart Sted
Kurset er tilgjengelig, oppstart iht. avtale. Nettbasert