Norsk Rørsenter er feriestengt fra 13.07.23 til 01.08.23.                                 Påmeldinger til nettkurs som kommer inn til oss i løpet av denne perioden blir registrert og bekreftet 1. august 2023.                                                                                                     God sommer 🙂

Resertifisering sveising med elektromuffe PE og PP . 

Dette kurset er delt opp i 7 temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Kurspris: kr 3.100,- I tillegg koster fornyelse av Nemko-sertifikat kr 1.920,- (2023 pris) og faktureres kursdeltagerne/firmaet direkte fra Nemko ved utstedelse av nytt sertifikat.

For hvert delmål er det lagt ut fagstoff digitalt som det anbefales å lese. For hvert delmål er det også lagt ut foredrag som tar for seg aktuelle tema innen delmålet.
For mange av delmålene er det videre lagt ut VA/Miljø-blader, som for deltakerne kan utgjøre en nyttig tilleggslitteratur.

Når det gjelder dokumentasjon av praktiske ferdigheter kan det gjøres ved å gjennomføre en elektromuffesveis ute i felten.

Når du er påmeldt og starter på kurset har du 21 dager på å gjennomføre kurset.

Dersom du skal resertifisere begge kurs: Både elektro og speilsveis er kursprisen for resertifiseringen kr 2000, for elmuffe- og kr 2000,- for speilsveis = 4000