Kursbeskrivelse

Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere?
Da har du kanskje behov for resertifisering av ADK sertifikatet?
Bor du langt unna eller det passer ikke å ta et vanlig kurs?

  • Hvis ditt ADK-sertifikat har hatt utløpsdato for mer enn 6 måneder siden må du avlegge full ADK-eksamen i forbindelse med resertifiseringskurset for å få utstedt nytt ADK-sertifikat. Dette kan ikke gjøres på nett så da må du ta et resertifiseringskurs hos oss i Drammen.

Norsk Rørsenter arrangerer nettbasert resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet.

ADK1 RESERTIFISERINGSKURS

Læreplanen for ADK1-kurset ble i 2008 revidert av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Det ble da innført en gyldighetsperiode på 6 år for ADK1-sertifikatet.

Med virkning fra 1.01.2014 har “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse” laget en læreplan for et resertifiseringskurs for de som ønsker å resertifisere ADK1 sertifikatet. Ved resertifisering vil det påløpe en ny gyldighetsperiode på 6 år.

Resertifiseringskurset vil også fungere som et oppdateringskurs hvor alle sentrale delmål innen “anleggsrørlegging” inngår og da med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Kurset har en varighet som tilsvarer ca. 14 timer og vil også fungere som et oppfriskningskurs.

Du har 21 dager på deg til å gjennomføre kurset etter at du er registrert på Its Learning.

Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. 

KRAV FOR UTSTEDELSE AV ADK1-RESERTIFISERINGSSERTIFIKAT

  • Har ADK1 sertifikat.
  • Gjennomført resertifiseringskurs.
  • Bestått enkel eksamen.

ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann.

Det er anledning til å ta resertifiseringskurset og få utstedt nytt sertifikat på den datoen ditt ADK sertifikat utgår.

TEKNISKE KRAV:
Deltakeren må ha en operativ e-post adresse som innloggingsinformasjon kan sendes til.
Deltakeren må ha tilgang til internett og grunnleggende kunnskaper om Windows-baserte programmer, da opplæringen vil bli foretatt ved bruk av e-læringsplattform.
Deltakerne må kunne tilegne seg kunnskap om bruk av nettportalenpå egen hånd (svært enkel, windowsbasert).

FAGLIG:
Kurset følger ordinær, sentral opplæringsplan for ADK1 Resertifisering.
Det er utarbeidet eget fagmateriell som er tilgjengelig gjennom kursperioden.
I kursperioden vil det i tillegg bli gitt tilgang til aktuelle VA/Miljø-blader.
Den faglige oppfølging av den enkelte deltaker ivaretas av samtlige av Norsk Rørsenters faglige ansatte.

ADK1-SERTIFIKAT

For mer informasjon om ADK1-resertifiseringskurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Dato
Kurset er tilgjengelig, oppstart iht. avtale.

Sted
Internett

Få mer informasjon

For mer informasjon om ADK1 Resertifisering Nettbasert, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Kommer snart.

Meld deg på kurset

Meld deg på ADK1 Resertifisering Nettbasert her:

Kurspåmelding ADK1 Resertifisering Nettbasert