Kursbeskrivelse

NETTBASERT ADK1

I tillegg til ordinære 3-ukers ADK1 kurs, tilbyr Norsk Rørsenter nå nettbaserte ADK1-kurs. Innhold og opptakskrav er det samme som for et ordinært ADK1-kurs, men varighet og arbeidsform er svært forskjellig.

Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett. Du trenger ikke å møte opp hos oss i Drammen for oppstart av nettkurset. Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA/Miljø-blad og annet aktuelt fagstoff.

Alt materiell blir lagt på dette nettstedet og du som kursdeltaker er selv ansvarlig for å lese og studere det som blir lagt ut.

I tillegg må du som kursdeltaker gjennomføre et sett med tester direkte på internett. Disse testene er bygd opp som flervalgsspørsmål eller ja/nei spørsmål, og er knyttet direkte opp til de forskjellige temaene i ADK1-opplæringen. Testopplegget har til hensikt å gjøre deg som kursdeltaker oppmerksom på sentrale emner/problemstillinger. I tillegg gir opplegget oss som er lærere på kurset en pekepinn på om dere har lest stoffet og om dere har forstått det.

Teorien er delt opp i 3 deler, etter hver av disse skal hver enkelt kursdeltaker, som en del av selvstudiumsopplegget, levere et sett med hovedoppgaver som er noe mer omfattende enn testene.

Det skal også gjennomføres praksis, som på et ordinært kurs, for å få utstedt sertifikat. Dette vil foregå i våre kurslokaler i Drammen. I løpet av praksisdagene skal det også gjennomføres en skriftlig eksamen.

VARIGHET: 12 uker – tilsvarer min. 7 timers effektiv lesetid pr. uke.

OPPTAKSKRAV: Som for ordinært ADK1-kurs.

PRAKSISKRAV: Som for ordinært ADK1-kurs.

TEKNISKE KRAV:
Deltakeren må ha en operativ e-post adresse som innloggingsinformasjon kan sendes til.
Deltakeren må ha tilgang til internett og grunnleggende kunnskaper om Windows-baserte programmer, da opplæringen vil bli foretatt ved bruk av e-læringsplattform.
Deltakerne må kunne tilegne seg kunnskap om bruk av nettportalenpå egen hånd (svært enkel, windowsbasert).

FAGLIG:
Kurset følger ordinær, sentral opplæringsplan for ADK1.
Det er utarbeidet eget fagmateriell som er tilgjengelig gjennom hele kursperioden.
I kursperioden vil det i tillegg bli gitt tilgang til aktuelle VA/Miljø-blader.
Den faglige oppfølging av den enkelte deltaker ivaretas av samtlige av Norsk Rørsenters faglige ansatte.
For mer informasjon om nettbasert ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no

NB: Som på alle andre kurs hos Norsk Rørsenter er det bindende påmelding til dette nettkurset!

Få mer informasjon

For mer informasjon om ADK1 Nettbasert, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Teoridelen er basert på selvstudium og er delt opp i 3 perioder.
Det er en obligatorisk innlevering pr. periode samt delmålstester.

Kurset har et lesebehov i selvstudiet som tilsvarer min. 7 timer pr. uke.

Praksisdelen (periode 4), med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen.

Periode 1:
Delmål 1 – 5 iht. læreplan

Periode 2:
Delmål 5 – 9 iht. læreplan

Periode 3:
Delmål 10 – 14 iht. læreplan

Periode 4:
Delmål 15 iht. læreplan
Eksamen og evaluering

Praksisgjennomføring:

  • Bygging av ledningsanlegg
  • Anboring/påkobling
  • Armatur og kumgods
  • Nivellering/laserbruk

Meld deg på kurset

Meld deg på ADK1 Nettbasert her:

Kurspåmelding ADK1 Nettbasert