BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

Norsk Rørsenter inviterer til kurs i praktisk VA-hydraulikk. Kurset passer både for nyutdannede og for ansatte med lengre erfaring innen VA-sektoren. Målet for kurset er å friske opp basiskunnskaper og øke forståelsen for ulike problemstillinger som man møter i VA-hverdagen. Ulike øvingsoppgaver vil bli presentert med etterfølgende diskusjon og forslag til løsningsmetodikk. Kurset ledes av Gunnar Mosevoll.

TEMA FOR KURSET

  1. Tre naturlover som styrer vannet, noen vannfysiske parametre, strømningstyper, kontinuitetsligningen.
  2. Trykkberegninger, krefter i bend, singulærtap i bend og ventiler.
  3. Bernoullis formel; loven om summen av energiformene som er konstant, trykk- og energilinjer, pitot-målere, utstrømning gjennom hull.
  4. Darcy-Weisbachs formel for dimensjonering av ledninger, hydraulisk ruhet kontra friksjonskoeffisienten og Moodys diagram.
  5. Mannings ligning for beregning av åpne kanaler, åpen kanalstrømning, kritisk strømning, delfyllinger, vannføring i overløp.
  6. Selvrensing, skjærspenning i ledninger.
  7. Parallellkoblede og seriekoblede sentrifugalpumper, effektbehov med og uten turtallsregulering, kavitasjon, NPSH.
  8. Case/Øvingsoppgaver.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.


2019 – PRAKTISK VA-HYDRAULIKK

Dato Sted
18. desember Drammen