BESKRIVELSE PROGRAM  BROSJYRE PÅMELDING

VA-BRANSJENS VIKTIGSTE STANDARD!

  • Har du behov for en innføring eller oppdatering i bruk av NS 3420?
  • Beskriver du utvendige ledningsanlegg for vann og avløp?
  • Driver du byggeledelse eller kontroll?

Da bør du ikke gå glipp av vår nyttige temadag!

NS 3420 – U kom i revidert utgave i 2016 og kurset er tilpasset denne utgaven.

Målet med dette kurset er først å gi en kortfattet innføring fellesbestemmelsene og hvordan i NS 3420 er bygget opp. Deretter vil hovedvekt bli lagt på den reviderte utgaven av U – kapittelet. Det legges stor vekt på praktiske eksempler, med faglige innspill.

MÅLGRUPPE

Konsulenter, entreprenører, byggherrer og leverandører som forholder seg til NS 3420 ved gjennomføring av VA – prosjekter og som ønsker en oppdatering.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: post@norskrorsenter.no.