BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

KURS I PROSJEKTERING OG BYGGING AV MINDRE AVLØPSANLEGG

Nye avløpsbestemmelser stiller strengere krav til prosjektering og bygging av mindre avløpsanlegg!

Nyetablering og utskiftning av mindre avløpsanlegg er mer aktuelt enn noen gang. Flere tusen eksiterende avløpsløsninger må byttes ut de neste årene for å imøtekomme nasjonale krav og EU-direktiv.

Det er generelt sett behov for kompetanseheving for de aktører som skal bistå med prosjektering og utførelse av mindre avløpsanlegg.

TEMA FOR KURSET

  • Valg av hensiktsmessig renseløsning.
  • Prosjektering av mindre avløpsanlegg.
  • Bygging av naturbaserte avløpsanlegg (infiltrasjonsanlegg og våtmarksfilter).
  • Drift og vedlikehold av naturbaserte avløpsanlegg.
  • Installasjon og drift av minirenseanlegg og biofilteranlegg.
  • Praktiske øvelser ute i felt.

MÅLSETNING

Kurset skal gi deltakerene teoretisk og praktisk kunnskap om prosjektering og bygging av mindre naturbaserte avløpsanlegg iht. gjeldende forskrifter, normer og standarder. Kurset vil i kombinasjon med relevant fagkompetanse tilfredsstille kommunenes krav til kompetanse for å kunne bygge slike anlegg. Kurset gir også en innføring i installasjon og drift av minirenseanlegg.

MÅLGRUPPE

Maskinentreprenører og rørleggere som både prosjekterer og bygger mindre avløpsanlegg. Konsulenter med ansvar for prosjektering av mindre avløpsanlegg. Kommunalt ansatte som skal utøve tilsynsmyndighet og saksbehandling i forhold til mindre avløpsanlegg. Produsenter og leverandører av avløpsløsninger i spredt bebyggelse.

Kurset har en varighet på 3 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post: norsk@norskrorsenter.no.

For påmelding: Gå til kurskalenderen vår: http://www.norskrorsenter.no/kurs/