BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING

JOBBER DU MED VANN OG AVLØP?

 • Er du interessert i VA-faget og ser nytten av å være faglig oppdatert?
 • Har du behov for en grunnleggende innføring i VA-teknikk?
 • Ønsker du en overblikk over sentrale lover, forskrifter, normer og standarder?

TEMA FOR KURSET

 1. Bygging av VA-anlegg – Geoteknikk. Ledningsnett, kummer, pumpestasjoner, overløp, olje- og fettutskillere.
 2. Materialvalg, rørmaterialer.
 3. VA-jus – VA-standarder/normer.  Noen aktuelle lover, forskrifter og standarder – overblikk.
 4. Dimensjoneringsprinsipper – Sanering/renoveringsmetoder. Hydraulikk, dimensjonering av vann- og avløpsledninger.
 5. Kontroll og oppfølging ved bygging av VA-anlegg. Sluttkontroll – VA-normer.

Fra timeplan:

 • Introduksjon – Motivasjon.
 • Lover og forskrifter.
 • Bygging av VA-anlegg – Komponenter, armatur og deler.
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse.
 • Hydraulikk – Dimensjoneringsprinsipper.
 • Geoteknikk og grøfteutførelse.
 • Forankring av trykkledninger.
 • NS 3420 – Beskrivelsestekster.
 • Grøftefrie rørleggingsmetoder
 • Rehabilitering av ledningsnett.
 • Kummer og gategods.
 • Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving, sluttkontroll.
 • Lett kommunalteknikk, grunne ledninger.

MÅLGRUPPE

Kurset i grunnleggende VA-teknikk er beregnet for sivilingeniører, ingeniører, teknikere o.a. i kommuner, konsulent- og entreprenørfirma som jobber innen VA-faget og som ønsker en innføring eller oppfriskning innen VA-faget. Med VA-faget menes i denne sammenheng nedgravde ledningsanlegg med tilhørende komponenter.

Kurset går over 5 dager.

For mer informasjon om ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post post@norskrorsenter.no.