Kursbeskrivelse

 • Jobber du i en kommune som sliter med dårlige vann- og avløpsledninger?
 • Er du konsulent som jobber med fornyelse av gamle VA-ledninger?
 • Trenger du faglig påfyll innen området “ledningsfornyelse”?

Da er kanskje kurset i “Renovering av VA-ledninger – grunnleggende innføring” noe for deg!

Norske kommuner krever minst 100 års levetid for sine VA ledningsanlegg. For ikke å overlate for mye etterslep til kommende generasjoner trenger man en fornyelsestakt på 1 %. Det blir nesten 2000 km nye vann- og avløps-ledninger hvert år. Skal man oppnå dette må man sette fokus på økonomi og optimale løsninger.

TEMA FOR KURSET

Fra problem til løsning

 • Funksjonskrav
 • Forundersøkelser
 • Metodevalg/løsning

Aktuelle metoder

 • Strukturelle metoder
 • Semi strukturelle metoder
 • Ikke strukturelle metoder

Oppfølging og kontroll av valgt metode.

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Ha kjennskap til metoder for forundersøkelse av VA-ledningsnett
 • Ha kjennskap om de renoveringsmetoder som brukes i Norge i dag
 • Kunne vurdere og sette opp en kravspesifikasjon for aktuelle renoveringsmetoder
 • Administrere den nødvendige kontroll for hver enkelt metode

Kurset har en varlighet på 1 dag.

For mer informasjon om ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.


DatoSted
Dato kommerDrammen

Få mer informasjon

For mer informasjon om Renovering av VA-ledninger, grunnleggende innføring, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Program kommer snart.

Meld deg på kurset

Meld deg på Renovering av VA-ledninger, grunnleggende innføring her: