Kursbeskrivelse

  • Jobber du med vann- og avløpsledninger i en kommune?
  • Er du konsulent som jobber med fornyelse av gamle VA-ledninger?
  • Trenger du faglig påfyll innen området “ledningsfornyelse”?

Da er kanskje kurset i “Renovering av VA-ledninger – for viderekommende” noe for deg!

Norske kommuner krever minst 100 års levetid for sine VA ledningsanlegg. For ikke å overlate for mye etterslep til kommende generasjoner trenger man en fornyelsestakt på 1 %. Det blir nesten 2000 km nye vann- og avløpsledninger hvert år. Skal man oppnå dette må man sette fokus på økonomi og optimale løsninger.

Dette kurset er beregnet for de som ønsker en dypere innføring innen fagområdet ledningsrenovering.

TEMA FOR KURSET

Forundersøkelser

  • Tolking av resultater

Renoveringsmetoder

  • Kravspesifikasjoner
  • Beskrivelser
  • Dimensjonering

Oppfølging og kontroll

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

  • Tolke rapporter fra forundersøkelser
  • Kunne sette opp kravspesifikasjon og beskrivelse for renoveringsmetodene
  • Foreta nødvendige beregninger og vurdering av disse

Kurset varer i 1 dag.

For mer informasjon om ADK1-kurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

DatoSted
Dato kommerDrammen

Få mer informasjon

For mer informasjon om Renovering av VA-ledninger, for viderekommende, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Program kommer snart.

Meld deg på kurset

Meld deg på Renovering av VA-ledninger, for viderekommende her: