Kursbeskrivelse

Jobber du i VA-bransjen og føler at du gjerne skulle hatt mer kunnskap om praktisk VA-ledningsnett?

Nyttig og populært kurs for ingeniører, sivilingeniører, planleggere og andre med liten praktisk erfaring som ønsker en innføring i anleggsrørlegging/VA-teknikk. I kurset gjør vi bruk av vårt innendørs grøfteanlegg for vann og avløp med praktiske oppgaver som rørlegging, kummontering, tetthetsprøving, anboring/reparasjoner, gjennomgang av ulike typer armatur og rørdeler, utførelse av kontroll m.m. Litt teoretisk faglig påfyll blir det også tid til. Noe praktisk rettet teori rundt laserbruk, beskrivelsestekster samt kvalitetssikring blir det også tid til.

Skal du utføre kontroll i h.h.t. revidert Plan- og Bygningslov, er dette kurset absolutt noe for deg!

TEMA FOR KURSET

 • Grunnlag for kravspesifikasjoner og oppfølging av disse. NS 3420, rørmaterialer, sluttkontroll.
 • Grunnlag for kravspesifikasjoner og oppfølging av disse Grøfteutførelse, VA/Miljø-blad, rørlegging, leggeanvisninger.

PRAKTISKE ØVELSER

 • Anboring, reparasjoner.
 • Rørlegging bygging av et lite ledningsanlegg.
 • Kontroll av ledningsanlegg.
 • Armatur og deler – her får du sjansen til å ta og føle på VA deler.

Praksiskurset går over 3 dager med gruppearbeider hele veien. Norsk Rørsenter har lang erfaring med undervisning av entreprenører, rørleggere og driftspersonell, og vi legger opp kurset slik at ingeniørene skal forstå hvilke praktiske problemer de utførende til daglig står ovenfor.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om Praksiskurs for ingeniører, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Jobber du i VA-bransjen og føler at du gjerne skulle hatt mer kunnskap om praktisk VA-ledningsnett?

Nyttig og populært kurs for ingeniører, sivilingeniører, planleggere og andre med liten praktisk erfaring som ønsker en innføring i anleggsrørlegging/VA-teknikk. I kurset gjør vi bruk av vårt innendørs grøfteanlegg for vann og avløp med praktiske oppgaver som rørlegging, kummontering, tetthetsprøving, anboring/reparasjoner, gjennomgang av ulike typer armatur og rørdeler, utførelse av kontroll m.m. Litt teoretisk faglig påfyll blir det også tid til. Noe praktisk rettet teori rundt laserbruk, beskrivelsestekster samt kvalitetssikring blir det også tid til.

Skal du utføre kontroll i h.h.t. revidert Plan- og Bygningslov, er dette kurset absolutt noe for deg!

TEMA FOR KURSET

 • Grunnlag for kravspesifikasjoner og oppfølging av disse. NS 3420, rørmaterialer, sluttkontroll.
 • Grunnlag for kravspesifikasjoner og oppfølging av disse Grøfteutførelse, VA/Miljø-blad, rørlegging, leggeanvisninger.

PRAKTISKE ØVELSER

 • Anboring, reparasjoner.
 • Rørlegging bygging av et lite ledningsanlegg.
 • Kontroll av ledningsanlegg.
 • Armatur og deler – her får du sjansen til å ta og føle på VA deler.

Praksiskurset går over 3 dager med gruppearbeider hele veien. Norsk Rørsenter har lang erfaring med undervisning av entreprenører, rørleggere og driftspersonell, og vi legger opp kurset slik at ingeniørene skal forstå hvilke praktiske problemer de utførende til daglig står ovenfor.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Meld deg på kurset

Meld deg på Praksiskurs for ingeniører her:

Kurspåmelding Praksiskurs for ingeniører