Kursbeskrivelse

Overvannsteknikk

Kurs med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Klimaendringer fører til varmere, våtere og villere klima. Økte vannmengder kan medvirke til at det oppstår problemer i forbindelse med håndtering av overvann. Kurset i ”Overvannsteknikk” setter fokus på hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak man kan sette inn for å motvirke oversvømmelser og uønskede hendelser. Kurset tar også for seg hvilke krav kommunene bør stille til utbyggere for å ta hensyn til de problemer økte vannmengder medfører.

Benytt sjansen til å bli med på et innholdsrikt og interessant kurs om overvann. Kurset egner seg for alle som ønsker mer kunnskap om dette tema.

Kurset ledes av Professor Oddvar Lindholm og Gunnar Mosevoll.

Temaer:

 • Overvannstransport, fellesavløp og separatsystem
 • Regnvannsoverløp. Gatesandfang
 • Forurensing i overvann. Miljøgifter, kilder og tiltak
 • Overvannsberegning. Hydrologisk metode og rasjonell metode. Avrenningskoeffisienter, konsentrasjonstid
 • Korttidsnedbør, IVF-kurver, gjentaksintervall
 • Summasjonskurvemetoden og tid- arealmetoden for beregning av overvann
 • Kasseregn, modellregn, regnhyetogram og hvordan det konstrueres på basis av IVF-kurver
 • Snøsmelteavrenning
 • Dimensjonering av fordrøyningsmagasin
 • Klimaendringer og endringer av nedbøren
 • Overvannsskader
 • Avrenning fra nedbørfelt > 2-3 km2 og avrenning fra ubebygde områder
 • Flomveier
 • Ansvarsregler
 • Overordnede overvannsplaner

MÅLGRUPPE

Ingeniører, sivilingeniører som daglig arbeider med forvaltning, bygging og prosjektering av ledningsnett for avløpsvann. Produsenter og leverandører av overvannsløsninger.

Kurset har en varighet på 2 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om Overvannsteknikk, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

KURSTID: Begge dager kl 08.30 til ca kl 16.00

TEMA:

 • Overvannstransport, fellesavløp og separatsystem
 • Regnvannsoverløp. Gatesandfang
 • Forurensing i overvann. Miljøgifter, kilder og tiltak
 • Overvannsberegning. Hydrologisk metode og rasjonell metode. Avrenningskoeffisienter, konsentrasjonstid
 • Korttidsnedbør, IVF-kurver, gjentaksintervall
 • Summasjonskurvemetoden og tid- arealmetoden for beregning av overvann
 • Kasseregn, modellregn, regnhyetogram og hvordan det konstrueres på basis av IVF-kurver
 • Snøsmelteavrenning
 • Dimensjonering av fordrøyningsmagasin
 • Klimaendringer og endringer av nedbøren
 • Overvannsskader
 • Avrenning fra nedbørfelt > 2-3 km2 og avrenning fra ubebygde områder
 • Flomveier
 • Ansvarsregler
 • Overordnede overvannsplaner

Meld deg på kurset

Meld deg på Overvannsteknikk her:

Kurspåmelding Overvannsteknikk