Kursbeskrivelse

  • Driver du med prosjektledelse eller byggeledelse?
  • Driver du som anleggsleder?
  • Driver du med kontroll og oppfølging av ledningsarbeider?
  • Har du behov for oppdatering innen bruk av de nye kontraktsstandardene NS 8405 og NS 8406?

Da bør du ikke gå glipp av vår nyttige temadag!

NS 3430 er trukket tilbake og avløst av NS 8405 Norsk Bygge- og anleggskontrakt.

Det samme er tilfelle med NS 3408, som er avløst av NS 8406 Forenklet Norsk bygge- og anleggskontrakt.

Temadagen vil ta for seg de endringer som har skjedd, vise hvordan kontraktsstandarden er bygget opp, samt gå igjennom en praktiske eksempler hentet fra VA-hverdagen.

Helge Midtun er gjesteforeleser, med 25 års erfaring fra VA-bransjen, bl.a. som prosjektleder og byggeleder på flere utbyggingsprosjekter.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.


2018 – NS 8406/8405 KONTRAKTSSTANDARDER

DatoSted
Dato kommerDrammen

Få mer informasjon

For mer informasjon om NS 8406/8405 Kontraktsstandarder, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Kommer snart.

Meld deg på kurset

Meld deg på NS 8406/8405 Kontraktsstandarder her: