Kursbeskrivelse

GRØFTER, RØRLEDNINGER, KUMMER OG BRØNNER

  • Hva er nytt i NS 3420 i forhold til tidligere vedr. kommunalteknikk, kapittel H.
  • Endringer i leggeprosedyrer og tetthetsprøving. Ny standard NS-EN 1610.
  • Utfyllende beskrivelse for spyling, rensing og desinfeksjon.
  • Henvisning til nye europeiske standarder for rørmaterialer. Finnes det noen feller?
  • ADK og andre kvalifikasjonskrav.
  • Bruk av VA/Miljø-blad i beskrivelsen.

VA/Miljø-blad nr. 5, 6, 10, 12 og 14 har gjennomgått en betydelig revidering og foreligger nå med mange henvisninger til NS 3420-H, NS-EN 1610 samt et betydelig antall europeiske standarder vedrørende rørmaterialer. Mange norske standarder er trukket tilbake. Forannevnte VA/Miljø-blad vil være sentrale i oppdateringskurset.

Ønsker du raskt og effektivt å bli oppdatert på NS 3420-H, nye norsk-europeiske (NS-EN) standarder samt de siste revisjoner av VA/Miljø-blad rettet mot grøftearbeider?

Nøl ikke med å ta kontakt med oss. Vi lover deg en kursholder med MYE detaljkunnskap!

Kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om NS 3420 Internkurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Kommer snart.

Meld deg på kurset

Meld deg på NS 3420 Internkurs her:

Kurspåmelding NS 3420 Internkurs