Kursbeskrivelse

KURS I LEDNINGSFORNYELSE

Jobber du i en kommune som sliter med dårlige vann- og avløpsledninger?

Er du konsulent som jobber med fornyelse av gamle VA-ledninger?

Trenger du faglig påfyll innen området “ledningsfornyelse”?

Da er kanskje kurset i “Ledningsfornyelse av VA ledningsanlegg” noe for deg!

Norske kommuner krever minst 100 års levetid for sine VA ledningsanlegg. For ikke å overlate for mye etterslep til kommende generasjoner trenger man en fornyelsestakt på 1 %. Det blir ca. 2000 km nye ledninger hvert år. Skal man oppnå dette må man sette fokus på økonomi og optimale løsninger.

Kurset i ledningsfornyelse er beregnet for alle som ønsker kunnskap om fornyelse av ledningsnett med hovedvekt på NoDig-metoder.

TEMA FOR KURSET

Fra problem til løsning:

 • Funksjonskrav
 • Forundersøkelser
 • Metodevalg/løsning

Aktuelle metoder:

 • Strukturelle metoder
 • Semi strukturelle metoder
 • Ikke strukturelle metoder

Funksjonskrav og beregningsmodeller.

Oppfølging og kontroll av valgt metode.

MÅLSETNING

Deltakerne skal etter endt kurs kunne:

 • Sette i gang nødvendige forundersøkelser av ledningsnettet.
 • Kjenne metodenes egenskaper og brukbarhet.
 • Kjenne til funksjonskrav og beregningsmodeller.
 • Følge opp under arbeidets gang.
 • Administrere den nødvendige kontroll for hver enkelt metode.

Kurset går over 2 dager.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Få mer informasjon

For mer informasjon om Ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

Kommer snart.

Meld deg på kurset

Meld deg på Ledningsfornyelse av VA-ledningsanlegg her: