Kursbeskrivelse

KURS I BYGGELEDELSE

 • God byggeledelse er en forutsetning for et vellykket VA-prosjekt!
 • Et vellykket prosjekt er et prosjekt som leveres til avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris.
 • Effektiv byggeledelse kan spare kommune/tiltakshaver for betydelige kostnader!

Kurset tar for seg praktisk byggeledelse VA:

 • Arbeidsmetodikk i forbindelse med bruk og tolkning av NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Eksempler på kontroll.
 • HMS på byggeplassen. Praktiske eksempler.
 • Praktisk byggeledelse. Systematisk kontroll og oppfølging av et VA – prosjekt (kontraktsgjennomføring). Praktisk gjennomgang av et middels stort VA-prosjekt. Eksempler på sjekklister.
 • Bruk og forståelse av kontraktsstandardene NS 8405 og NS 8406.
 • Gjennomgang av de viktigste punktene i NS 8403, byggelederoppdrag.

Kurspris: Se påmeldingsskjema

Kurset går over 3 dager, med innlagte gruppeoppgaver.

MÅLGRUPPE

Kurset i byggeledelse er beregnet for ingeniører, teknikere o.a. i kommuner, konsulent- og entreprenørfirma som vil forbedre sine rutiner ved gjennomføring av vanlig forekommende VA-prosjekt.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no

Få mer informasjon

For mer informasjon om Byggeledelse VA, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.

Kursprogram

KURSTID

Dag 1: kl 9.00 til kl 15.30
Dag 2 & 3: kl 8.30 til ca. kl 15.30

DAG 1

Organisering og gjennomføring av VA-prosjekter.

Entrepriseformer.

Byggeleders medvirkning under planlegging av et VA-prosjekt.

Kontrollplaner og sjekklister ved gjennomføring for byggeleder.

Kontraktsgjennomføring.

NS 8405/NS 8406 kontraktsstandarder:

 • Kontraktsgrunnlag og kontraktsbestemmelser.
 • Kontraktsoppfølging.
 • Administrative bestemmelser.

HMS på byggplassen:

 • Arbeidstilsynet.
 • Byggherreforskriften.
 • HMS-koordinator.
 • HMS-plan.

Gruppeoppgave.

DAG 2

Prosjektering/planlegging av ledningsarbeider:

 • Hvordan gjennomføre et vellykket VA prosjekt fra prosjektering til gjennomføring.

Gruppeoppgaver:

 • Praktisk rettet “case”.

DAG 3

Anskaffelser:

 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 • NS 8403 Byggelederoppdrag.
 • NS 3420-U og F (VA) Beskrivelsestekster.
 • Kravspesifikasjoner.
 • Eksempler på kontroll.

Gruppeoppgaver.

Meld deg på kurset

Meld deg på Byggeledelse VA her:

Kurspåmelding Byggeledelse VA