Elektromuffesveising av rør, PE og PE

  • Kurset er godkjent av Nemko og det gis anledning til å avlegge Nemko-eksamen og ved bestått eksamen utstedes Nemko-sertifikat.  
    • Nemko-sertifikat koster kr 2160,- (2023 pris) og faktureres kursdeltagerne direkte fra Nemko ved utstedelse av sertifikatet.
  • Opplæring i henhold til NS 416.
  • Når du er påmeldt og registrert på Its Learning kan du starte på kurset. Du har da 21 dager på å gjennomføre det.

Teori: For hvert delmål er det lagt ut fagstoff digitalt som det anbefales å lese. For hvert delmål er det også lagt ut foredrag som tar for seg aktuelle tema innen delmålet.

For mange av delmålene er det videre lagt ut VA/Miljø-blader, som for deltakerne kan utgjøre en nyttig tilleggslitteratur.

Den teoretiske prøves tas på nett. 

Når det gjelder krav til praktisk prøve, er den vanligste måten å møte opp her i våre lokaler i Drammen for praktisk gjennomgang og prøve. Men, det finnes også andre alternativer for å gjennomføre praksis, ta da kontakt med oss på kurssenteret: norsk@norskrorsenter.no