BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 08.00 til ca. kl 15.00 2 dager

TEMA FOR KURSET

Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 delmål. Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punktene i alle disse 14 delmålene, med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

 • Innføring i VA sektoren
 • Rørmaterialer
 • Bygging av VA-anlegg
 • Etablering av rørgrøft
 • Rørlegging
 • Nivellering og laserbruk
 • Montering av kummer og gategods
 • Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
 • Helse-, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Lover, forskrifter og standarder
 • Bygging av mindre avløpsanlegg
 • Kvalitetssikring og sluttkontroll
 • Grøftefrie rørleggingsmetoder
 • Renovering av ledningsnett