BESKRIVELSEPROGRAMBROSJYRE 

Har du fått utstedt ADK sertifikat i 2008 eller senere?
Da har du kanskje behov for resertifisering av ADK sertifikatet?

Norsk Rørsenter arrangerer resertifiseringskurs for de som har behov for oppfriskning og resertifisering av ADK sertifikatet.

Hvis ditt ADK-sertifikat har hatt utløpsdato for mer enn 6 måneder siden må du avlegge full ADK-eksamen i forbindelse med resertifiseringskurset for å få utstedt nytt ADK-sertifikat. Vennligst oppgi dette i kommentarfeltet ved påmelding.

ADK1 RESERTIFISERINGSKURS

Læreplanen for ADK1-kurset ble i 2008 revidert av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Det ble da innført en gyldighetsperiode på 6 år for ADK1-sertifikatet.

Med virkning fra 1.01.2014 har “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse” laget en læreplan for et resertifiseringskurs for de som ønsker å resertifisere ADK1 sertifikatet. Ved resertifisering vil det påløpe en ny gyldighetsperiode på 6 år.

Resertifiseringskurset vil også fungere som et oppdateringskurs hvor alle sentrale delmål innen “anleggsrørlegging” inngår og da med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Kurset har en varighet på 2 dag og vil også fungere som et oppfriskningskurs.

Kurset avsluttes med en enkel eksamen som har en stipulert varighet på 1 time. Denne eksamen er utformet med “flervalgsspørsmål”.

KRAV FOR UTSTEDELSE AV ADK1-RESERTIFISERINGSSERTIFIKAT

  • Har ADK1 sertifikat.
  • Gjennomført resertifiseringskurs.
  • Bestått enkel eksamen.

ADK1 resertifiseringssertifikat utstedes av “Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”, som ligger under organisasjonen Norsk Vann.

ADK1-SERTIFIKAT

For mer informasjon om ADK1-resertifiseringskurs, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.