Vår visjon er:  «Teori møter praksis»

Tilby opplæring og kurs innen VA-faget, med god forankring i praktiske problemstillinger

For å oppfylle vår visjon etterstreber vi følgende:

Kompetanse

Ha dyktige og motiverte medarbeidere med høy kompetanse innen de områder vi tilbyr kurs eller tjenester. Motivasjon og kompetanse er en viktig faktor for at Norsk Rørsenter skal utvikles videre til å møte nye utfordringer.

Pålitelighet

Norsk Rørsenter ønsker å være en attraktiv samarbeidspartner-/ kursarrangør for aktører innen VA-faget hvor vi legger stor vekt på pålitelighet og det å forholde seg til det som er avtalt.

Fleksibilitet

  • Vi er fleksible og tilpasser våre kurs og tjenester.
  • For våre kunder er vi alltid rede til å svare på VA relaterte spørsmål.

Strategi
Vår strategi er å være Norges ledende uavhengige kurs og kompetansesenter innen VA-faget, med hovedvekt på praktisk rettede løsninger.

Mål
Å være en økonomisk nøktern, sunn bedrift hvor god økonomi bidrar til å utvikle bedriften videre. Det vil også være et viktig mål å skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte hvor det settes fokus på trivsel og sikkerhet.

Norsk Rørsenter en samarbeidspartner til å stole på!

Vedlegg Størrelse
Kredittvurdering rapport 2011 1.885 kB
Experian kreditt attest 2012 386 kB