Ansatte:

Odd Lieng, sivilingeniør og bedriftsøkonom

Bernd Klare

Kristi E. Olsen, sekretær

Henrik Lieng, MSc

Ikke fast ansatt, men innleid ved kurs/prosjekter:

Lars Westlie

Jørgen Ove Myrre

Oddvar Lindholm, sivilingeniør (dr.ing)

Espen Killingmo, ingeniør

Helge Midtun, ingeniør

Jarle Bretvik, rørlegger