Norsk Rørsenter er en miljøbedrift og vi har et sterkt engasjement for miljøet.

Målsettingen med Norsk Rørsenters miljøpolitikk er å:

  • Leve opp til gjeldende lover og forskrifter, og om mulig gjøre det enda bedre
  • Ha stadig fokus på miljø
  •  Unngå miljøbelastende produkter
  • Spare energi og miljø uten at det går ut over normal trivsel
    • Benytte resirkulert og miljøvennlig kopieringspapir
    • Velge miljøvennlige løsninger der det er mulig
    • Kildesortere avfall