Medarbeidere i Norsk Rørsenter skal ha en bevisst holdning som skaper grunnlag for sunn forretningsførsel, samfunnsansvar og bevaring av det interne og eksterne miljø.

Medarbeidere i Norsk Rørsenter skal etterleve samfunnets lover og regler, samt de vanlige normer og etiske retningslinjer som gjelder.