Overvannsteknikk 6. juni – «Analyse av overvannssystemer med dataverktøy – SWMM»

Overvannsteknikk 6. juni 2018.

Sluttkontroll av VA-ledningsnett 28. – 30. mai

Sluttkontroll av VA-ledningsnett går den 28. – 30. mai. For mer informasjon, se under Kurs!

ADK1 Resertifisering 14. juni

Kurs i ADK1 Resertifisering går den 14 juni.

Elektromuffesveising 11. – 12. juni

Elektromuffesveising av PE-rør avholdes 11. – 12. juni 2018. For mer informasjon, se under Kurs!

NS 3420 19. juni

NS 3420 U : 2016 avholdes 19. juni.

Overvannsteknikk 5. juni

Overvannsteknikk avholdes 5. juni 2018. For mer informasjon, se under Kurs!