Sluttkontroll av VA-ledningsnett 28. – 30. mai

Sluttkontroll av VA-ledningsnett går den 28. – 30. mai. For mer informasjon, se under Kurs!

Mindre avløpsanlegg – Bygging og prosjektering 25. – 27. april

Mindre avløpsanlegg – Bygging og prosjektering går den 25. – 27. april. For mer informasjon, se under Kurs!

ADK1-kurs Nettbasert oppstart 4. april

Nettbasert ADK1-kurs har oppstart den 4. april. For mer informasjon, se under Kurs!

ADK1 Resertifisering 22. mars

Kurs i ADK1 Resertifisering går den 22. mars.

ADK1 5. – 21. mars

ADK1-kurs går den 5. – 21. mars. For mer informasjon, se under Kurs!