ADK1 Resertifisering 21. desember

Kurs i ADK1 Resertifisering går den 21. desember.

Praktisk VA-hydraulikk 18. desember

Kurs i Praktisk VA-hydraulikk går den 18. desember. For mer informasjon, se under Kurs!

ADK1 8. – 24. januar

ADK1-kurs går den 8. til 24. januar. For mer informasjon, se under Kurs!