BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING


KURSET ER UNDER OPPDATERING

Norsk Rørsenter introduserer et nettbasert kurs om ”Overvannsteknikk”” med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser. Sentrale temaer på kurset:

  • Beregning av overvannsmenger og ulike strategier og tiltak for overvann
  • Forurensninger fra overvann og rensemetoder
  • Flom, klimaendringer og mottiltak

GJENNOMFØRING

Ved påmelding til Norsk Rørsenter, vil man få utlevert brukernavn og passord til nettportalen. Deltagerne bestemmer selv når de ønsker å gjennomfører kurset og hvor lang tid man ønsker å bruke. Norsk Rørsenter bistår som faglig veileder i kurset og spørsmål underveis rettes til oss.

Gjennomført opplæring i henhold til kursplan gir deltakerne den grunnleggende kompetanse, som den typiske ”VA-ingeniøren” bør ha.

MÅLGRUPPE

Den primære målgruppe for nettkurset ”Overvannsteknikk” vil typisk være ingeniører, sivilingeniører som daglig arbeider med forvaltning, bygging og prosjektering av ledningsnett for avløpsvann.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no


OVERVANNSTEKNIKK

Dato oppstart Sted
Kurset er under oppdatering. Nettbasert