BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING

 

KURSET ER UNDER OPPDATERING

”Hydraulikk – Vann” er et nettbasert kurs som har som mål å gi deltakerne en overordnet systemforståelse over beregningsmetoder og teknologiske aspekter som ligger til grunn for å prosjektere/bygge et best mulig ledningsnett for vann. Deltakerne skal forstå sammenhengen mellom hydraulikk og riktig utført ledningsnett.

GJENNOMFØRING

Ved påmelding til Norsk Rørsenter, vil man få utlevert brukernavn og passord til nettportalen. Deltagerne bestemmer selv når de ønsker å gjennomfører kurset og hvor lang tid man ønsker å bruke. Norsk Rørsenter bistår som faglig veileder i kurset og spørsmål underveis rettes til oss.

Gjennomført opplæring i henhold til kursplan og avlagt hjemmeeksamen gir deltakerne den grunnleggende kompetanse, som den typiske ”VA-ingeniører” bør ha.

MÅLGRUPPE

Den primære målgruppe for nettkurset ”Hydraulikk – Vann” vil typisk være ingeniører, sivilingeniører som daglig arbeider med forvaltning, bygging og prosjektering av ledningsnett for vann.

Arbeider man i tillegg med ledningsnett for avløp, kan man med fordel supplere med nettkurset: ”Hydraulikk – Avløp”.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no


HYDRAULIKK VANN

Dato oppstart Sted
Kurset er under oppdatering. Nettbasert