BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING

 

Dette kurset er bygget opp av fem hovedmapper:

  • Innledning og tilhørende kurshefte.
  • Kursmateriell. Innsendingsoppgavene er frivillige, men vi anbefaler deg å løse oppgavene.
  • Obligatoriske tester. Flervalgspørsmålene er obligatoriske.
  • Aktuelle lover og forskrifter relevant til kurset.
  • Linker som er relevant til kurset.

Innen Kursmateriell er det 4 moduler:

  1. Arbeidslivet
  2. Roller i HMS-arbeidet
  3. Systematisk HMS-arbeid
  4. HMS innen Bygg og VA (frivillig)

Hver modul har kursmateriell som må gjennomgås, samt nyttig støttelitteratur, og arbeidsoppgaver.

Kurset avsluttes med obligatoriske tester.