BESKRIVELSE PROGRAM PÅMELDING

 

HMS GRUNNKURS 40 timer

Kurset er ett nettbasert kurs. Kurset vil gi deltagerne en innføring i og grunnleggende kunnskap om, de krav som stilles til HMS arbeidet i arbeidsmiljøloven.  Kursdeltagerne vil også få en innføring i det systematiske HMS arbeidet som er grunnlaget for å kunne etablere et IK system i bedriften.

Kurset er bygget opp i tre moduler og er basert på kunnskapsgrunnlaget for Arbeidstilsynets strategiplan for 2008-2011. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften er begge sentrale i kursets innhold. De tre modulene som belyses er; ”Situasjonen i dag” , ”Roller” og ”Det systematiske HMS arbeidet”.

Hovedlitteratur vil kortfattet trekke opp de grove linjene for de temaer som blir belyst innen Arbeidsmiljøloven og HMS forskriften (Internkontrollforskriften). Støttelitteraturen gir en mer utfyllende tekst over temaene.

I tillegg til hovedlitteratur og støttelitteratur er det i hver modul arbeidsoppgaver og tester. Innleveringsoppgavene og testene er obligatoriske. Avslutningsvis er det en ”eksamensoppgave” som består av flervalgs oppgaver med svar alternativer som skal besvares. Når oppgaver og tester er godkjent blir det skrevet ut kursbevis.

GJENNOMFØRING

Ved påmelding til Norsk Rørsenter, vil man få utlevert brukernavn og passord til nettportalen. Deltagerne bestemmer selv når de ønsker å gjennomfører kurset og hvor lang tid man ønsker å bruke. Dersom noe er uklart eller det er spørsmål underveis så er man velkommen til å kontakte oss på Norsk Rørsenter.

MÅLGRUPPE

Verneombud og andre som jobber med HMS i offentlige og private foretak.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no


HMS GRUNNKURS 40 timer

Dato oppstart Sted
Kurset er under oppdatering Nettbasert