Resertifisering sveising med elektromuffe PE og PP . 

Dette kurset er delt opp i 7 temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Fornyelse av Nemko-sertifikat koster kr 1.800,- (2021 pris) og faktureres kursdeltagerne/firmaet direkte fra Nemko ved utstedelse av nytt sertifikat.

For hvert delmål er det lagt ut fagstoff digitalt som det anbefales å lese. For hvert delmål er det også lagt ut foredrag som tar for seg aktuelle tema innen delmålet.
For mange av delmålene er det videre lagt ut VA/Miljø-blader, som for deltakerne kan utgjøre en nyttig tilleggslitteratur.

Når det gjelder dokumentasjon av praktiske ferdigheter kan det gjøres ved å gjennomføre en elektromuffesveis ute i felten.

Når du er påmeldt og starter på kurset har du 15 dager på å gjennomføre kurset.

Dersom du skal resertifisere både elektro og speilsveis er prisen for denne resertifiseringen 2000 + 2000 = 4000