BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

Teoridelen er basert på selvstudium og er delt opp i 3 perioder.
Det er en obligatorisk innlevering pr. periode samt delmålstester.

Kurset har et lesebehov i selvstudiet som tilsvarer min. 7 timer pr. uke.

Praksisdelen (periode 4), med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen.

Periode 1:
Delmål 1 – 5 iht. læreplan

Periode 2:
Delmål 5 – 9 iht. læreplan

Periode 3:
Delmål 10 – 14 iht. læreplan

Periode 4:
Delmål 15 iht. læreplan
Eksamen og evaluering

Praksisgjennomføring:

  • Bygging av ledningsanlegg
  • Anboring/påkobling
  • Armatur og kumgods
  • Nivellering/laserbruk