BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1 & 2: kl 8.00 til ca. kl 15.30

DAG 1

Regelverk:

 • Aktuelle lover, forskrifter og normer.

Hvordan prosjektere en stikkledning?

 • Vannledning:
  • Vannmengder – forbruk.
  • Rørmaterialer.
  • Vanlige dimensjoner.
  • Trykkforhold – trykktap.
 • Avløpsledning:
  • Spillvannmengder – samtidig belastning.
  • Rørmaterialer.
  • Vanlige dimensjoner.
  • Selvrens.
  • Overvannshåndtering.
  • Trykkavløp/pumpekum.

Utførelse stikkledning vann.

Standard abonnementsvilkår – tekniske bestemmelser:

 • Vann:
  • Tilknytning til hovedvannledning.
  • VA/Miljø-blad nr. 7.
  • Anboringsklammer.
  • Dobbeltmuffe med gjenget avstikk.
  • Ulike materialer – korrosjon.
  • Vannavslag.
  • Utvendig hovedstengeventil:
   • Plassering
   • Materiell
 • Avløp:
  • Anboringsklammer.
  • Tilknytning til hovedavløpsledning.
  • VA/Miljø-blad nr. 33.
  • Materiell.
  • Utvendig stakepunkt:
   • Plassering
   • Materiell

Gruppeoppgaver.

DAG 2

Graving av grøfter/HMS/Internkontroll:

 • Grunnforhold, jordmasser, enkel geoteknikk.
 • Sikkerhetsbestemmelser.

Grøftesnitt:

 • Plassering.
 • Normalprofil.

Standard abonnementsvilkår – administrative bestemmelser:

 • Søknad og godkjenning av tilknytning, søknadsprosedyre.
 • Krav til søknad.
 • Dokumentasjon.
 • Underlag.

Kontroll av utførelse:

 • Kontrollsjekkliste.
 • Uavhengig kontroll.

Gruppeoppgave:

 • Komplett utarbeidelse av en søknad om etablering av stikkledning.

 

KOMPENDIUM

Det er utarbeidet et kompendium til kurset. Alle dimensjoneringer og beregninger er presentert i tabellform slik at brukeren skal kunne foreta egne dimensjoneringer basert på bruk av tabeller.