BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1: kl 9.00 til ca. kl 15.30
Dag 2 & 3: kl 8.30 til ca. kl 15.30

DAG 1

Sluttkontroll:

 • Hva menes med sluttkontroll?
 • Hva omfatter en sluttkontroll?
 • Holdninger i forbindelse med sluttkontroll?

Rørinspeksjon med videokamera.

Deformasjonskontroll.

Gjennomgang av utstyr for tetthetsprøving.

Sikkerhetsregler:

 • Krefter på plugger.

VA/Miljø-blad nr. 24:

 • Tetthetsprøving med luft.
 • Tetthetsprøving med vann.

VA/Miljø-blad nr. 63

 • Tetthetsprøving av kummer.

Tetthetsprøving:

 • Praksis.
 • Øvingsoppgaver.

Prøvingsrapport.

Sluttkontrollskjema.

Dokumentasjon.

Utfylling.

Gruppearbeid:

 • Praksis.
 • Øvingsoppgaver.

DAG 2

Desinfeksjon av vannledninger:

 • Hvorfor desinfisere?
 • Desinfeksjonsmiddel
 • Drikkevannsforskriften
 • HMS
 • SIFF`s veileder og VA/Miljø-blad
 • Utstyr for desinfeksjon

VA/Miljø-blad nr. 39:

 • Rutiner for desinfeksjon
 • Sikkerhet
 • Praktisk gjennomføring
 • Prøvingsrapport

Gruppearbeid:

 • Praksis – Desinfeksjon av vannledning.
 • Teori – Øvingsoppgaver.

VA/Miljø-blad nr. 73:

 • Desinfeksjon av høydebasseng.

VA/Miljø-blad nr. 40:

 • Desinfeksjon etter reparasjon.
 • Trykkløst nett faremomenter.

DAG 3

Trykkprøving av trykkledninger:

 • Hvem stiller krav om trykkprøving og hvordan er den praktiske gjennomføringen?
 • Rutiner for trykkprøving.

VA/Miljø-blad nr. 25:

 • Sikkerhet.
 • Praktisk gjennomføring.
 • Utstyr.

Prøvingsrapport.

Sluttkontrollskjema.

Dokumentasjon.

Utfylling.

Trykkprøving av rørstrekk med forskjellige rørmaterialer.

Krefter, forankringer, strekkfaste skjøtemetoder.

Prøvingsrapport.

Øvingsoppgaver.

Frivillig eksamen.