BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1: kl 09.00 – kl 15.30
Dag 2 & 3: kl 8.30 – kl 15.30

DAG 1

 • Status og utfordringer i VA bransjen.
 • Leggeanvisning.
 • Kravspesifikasjoner rørmaterialer.
 • Ns 3420.
 • Grøfteutførelse, rørlegging.
 • Sluttkontroll.
 • Gruppearbeid.

DAG 2

Praktiske øvelser:

 • Rørlegging.
 • Armatur og rørdeler.

Gruppeoppgave.

DAG 3

Praktiske øvelser:

 • Anboring, påkobling, reparasjoner.
 • Elektromuffesveis.
 • Rørlegging.