BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE

 

Norsk Rørsenter introduserer et nytt kurs om ”Overvannsteknikk” med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Klimaendringer fører til varmere, våtere og villere klima. Økte vannmengder kan medvirke til at det oppstår problemer i forbindelse med håndtering av overvann.

Kurset i ”Overvannsteknikk” setter fokus på hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak man kan sette inn for å motvirke oversvømmelser og uønskede hendelser.

Kurset tar også for seg hvilke krav kommunene bør stille til utbyggere for å ta hensyn til de problemer økte vannmengder medfører.

Benytt sjansen til å bli med på et innholdsrikt og interessant kurs om overvann. Kurset egner seg for alle som ønsker mer kunnskap om dette tema.

Kurset ledes av Professor Oddvar Lindholm ved UMB.

SENTRALE TEMA

  • Overvann i VA-systemet
  • Overvannsberegninger
  • Korttidsnedbør og snøsmeltingsintensiteter
  • Forurensninger i overvann
  • Klimaendringer og ekstreme regn
  • Tekniske krav

MÅLGRUPPE

Ingeniører, sivilingeniører som daglig arbeider med forvaltning, bygging og prosjektering av ledningsnett for avløpsvann. Produsenter og leverandører av overvannsløsninger.

Kurset har en varighet på 1 dag.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no.