BESKRIVELSE PROGRAM  BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 09.00 til kl 16.00

TEMADAG

 • Temadagen vil innledningsvis ha en kortfattet generell gjennomgang av standardens oppbygging og hvordan kodesystemet er fungerer.
 • Det vil bli gitt eksempler på hvordan en beskrivelsespost utarbeides, hvilke regler som gjelder, hva som inngår i en standard beskrivelse, hva prisene skal inkludere og hvordan mengdene beregnes.
 • Det vil bli gitt eksempler på aktuelle VA-beskrivelser, etterfulgt av tips og kommentarer.
 • Det gis også eksempler på bruk av aktuelle kravspesifikasjoner.
 • Praktiske eksempler fra VA beskrivelser med hovedvekt på transportsystemet.

Bruk av NS 3420:

 • Del 1 Fellesbestemmelser
 • Overordnede krav
  • Krav i fagdel
  • NS 3420 U
   • Grunnleggende innføring (VA)
   • Praktiske eksempler med forklaringer

Eksempler på utfylling av poster:

 • Grøfter  (F)
 • Rørmaterialer
 • Kummer
 • Kontroll/ sluttkontroll
 • Gruppeoppgaver