BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1: kl 10.00 til ca. kl 16.00
Dag 2: kl 8.30 til ca. kl 15.40

DAG 1

Regelverk for mindre avløpsanlegg:

 • Hjemmelsgrunnlag. Hvilke lover og forskrifter berører mindre avløpsanlegg?

Utslippstillatelse/søknadsbehandling:

 • Behandling av søknad.
 • Tidsrammer.
 • Utforming/krav til søknad og søkers ansvar.
 • Veiledningsmateriale og forarbeider.
 • Utslippskrav / Standardkrav.
 • Dokumentasjon.
 • Tillatelse og klagerett.

Utarbeidelse av lokal forskrift:

 • Erfaringer fra Lier kommune.
 • Bakgrunnen.
 • Prosessen.
 • Lokale forskrifter.

Gruppearbeid.

DAG 2

Lokale resipienter og valg av renseløsninger.

 

Avløpsløsninger i spredt bebyggelse:

 • Begreper og påvirkning av forurensingsstoffer.
 • Slamavskiller med direkte utslipp.
 • Minirenseanlegg.
 • Infiltrasjonsanlegg.
 • Forbehandlingsanlegg.
 • Kildeseparerende løsninger.
 • Våtmarksfilter.
 • Etterpoleringsløsninger.