BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1: kl 9.30 til ca. kl 16.00
Dag 2: kl 8.30 til ca. kl 16.00
Dag 3: kl 8.00 til ca. kl 14.30

DAG 1

Lokale resipienter – valg av renseløsning

Forundersøkelser:

 • Vurdering av løsmasseegenskaper, infiltrasjonsevne og grunnvannsstrømmer.

Prosjektering og bygging av infiltrasjonsanlegg:

 • Forbehandling med infiltrasjon.
 • Eksempler på infiltrasjonsanlegg.
 • Gruppearbeid.

DAG 2

Kildeseparerende løsninger

Biofilter for gråvann:

 • Oppbygging og virkemåte.
 • Installasjon.

Separate toalettløsninger.

Våtmarksfilter:

 • Kriterier for valg av denne løsningen.
 • Anleggets oppbygging.
 • Eksempler på ulike løsninger og leverandører.

Prosjektering og bygging av våtmarksfilter:

 • Forbehandling, forfilter og hovedfilter.
 • Eksempler på anlegg under bygging.

Minirenseanlegg:

 • Oppbygging og virkemåte.
 • Installasjon.
 • Eksempler.

Etterpolering av renset avløpsvann – metoder og eksempler.

Valg av beste renseløsning:

 • Gjennomgang av kriterier for valg av «optimal» løsning.

Gruppeoppgaver.

DAG 3

Søknad om utslippstillatelse.

Befaring med praktiske øvelser.

Drift, vedlikehold og kontroll:

 • Våtmarksfilter.
 • Infiltrasjonsanlegg.
 • Biologiske filtre for gråvann.
 • Minireneanlegg.