BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 09.00 til ca. kl 15.30

TEMADAG

Enkel geoteknikk:

  • Friksjonsjordarter og kohesjonsjordarter. Jordartenes egenskaper og oppførsel.

Forskrift om utførelse av arbeid § 21 – graving og avstiving av grøfter.

Grøfteeksempler fra virkeligheten.

Graving i vei:

  • Arbeidsvarsling og hensyn som tas ved graving i vei.

HMS i grøfta:

  • Bruk av verneutstyr.

Gjennomføringsplan/grøfteplan:

  • Hvordan kan man på best mulig måte tilfredsstille forskriften.
  • Gruppeoppgaver.