BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID: kl 8.00 til ca. kl 15.30

KURSET GJENNOMFØRES I TRÅD MED NS 416

 • NS 416
 • Materiallære
 • PE rør – NS EN 12201, toleranser
 • SDR – begrepet
 • Elmuffer – produkter
 • Sveiseprosedyrer
 • Skrape/kappe verktøy
 • Oppspenningsverktøy
 • Rensemateriell
 • Sveisemaskin
 • Føring av loggbok
 • Visuell bedømmelse
 • Kvalitetssikring

DAG 1
NS 416 – 1 Sertifisering

NS 416 – 2 Opplæringsplan

Materiallære – Materialegenskaper

 • Kort om plastenes generelle historikk
 • Fremstillingsprosess til rør og rørdeler
 • Egenskaper til krystalline plaster
 • Polyetylen
  • PE 80
  • PE 100
 • Standarder
  • NS-EN 12201
 • Toleransekrav
 • SDR-begrepet
  • Sikkerhetsfaktor
  • Trykklasser
 • Temperaturutvidelseskoeffisient
 • E-modul
 • Densitet
 • Alternative sammenføyningsmetoder

Sveising av PE-rør med store elektromuffer (store dimensjoner):

 • Deler og utstyr

PE og PP rør:

 • Produktspekter PE- og PP-rør
 • Mottakskontroll

Leggeanvisning for plastrør:

 • NPG Norge

Materiell: Prosedyre for el-muffesveis

Gruppeoppgave

DAG 2
Dokumentasjonføring av sveiselogg

Kvalitetssikring:

 • Sjekklister
 • Mottakskontroll

Sveisemaskin:

 • Krav til sveisemaskin

Produktspekter el-muffer – el-sadel

Prosedyre for el-muffesveis:

 • Rengjøring med godkjent rensevæske
 • Fjerning av oksidbelegg
 • Rensevæske
 • Kappeverktøy for rør
 • Oppspenning
 • Sveisetid
 • Strekkodesystem
 • Kjøletid
 • Feilmeldinger
 • Strømaggregat
 • Dokumentasjon føring av sveiselogg

Øvinger og prøver:

 • Praktisk prøve for elektrosveis (inndeling i grupper)
 • Praktisk gjennomgang av elektromuffesveising
 • Praktiske øvinger
 • Teoretiske øvinger
 • Teoretisk prøve