BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Dag 1: kl 9.00 til kl 15.30
Dag 2 & 3: kl 8.30 til ca. kl 15.30

DAG 1

Organisering og gjennomføring av VA-prosjekter.

Entrepriseformer.

Byggeleders medvirkning under planlegging av et VA-prosjekt.

Kontrollplaner og sjekklister ved gjennomføring for byggeleder.

Kontraktsgjennomføring.

NS 8405/NS 8406 kontraktsstandarder:

 • Kontraktsgrunnlag og kontraktsbestemmelser.
 • Kontraktsoppfølging.
 • Administrative bestemmelser.

HMS på byggplassen:

 • Arbeidstilsynet.
 • Byggherreforskriften.
 • HMS-koordinator.
 • HMS-plan.

Gruppeoppgave.

DAG 2

Prosjektering/planlegging av ledningsarbeider:

 • Hvordan gjennomføre et vellykket VA prosjekt fra prosjektering til gjennomføring.

Gruppeoppgaver:

 • Praktisk rettet “case”.

DAG 3

Anskaffelser:

 • Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
 • NS 8403 Byggelederoppdrag.
 • NS 3420-U og F (VA) Beskrivelsestekster.
 • Kravspesifikasjoner.
 • Eksempler på kontroll.

Gruppeoppgaver.