BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

KURS I BYGGELEDELSE

  • God byggeledelse er en forutsetning for et vellykket VA-prosjekt!
  • Et vellykket prosjekt er et prosjekt som leveres til avtalt kvalitet, til avtalt tid og til avtalt pris.
  • Effektiv byggeledelse kan spare kommune/tiltakshaver for betydelige kostnader!

Kurset tar for seg praktisk byggeledelse VA:

  • Arbeidsmetodikk i forbindelse med bruk og tolkning av NS 3420, beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Eksempler på kontroll.
  • HMS på byggeplassen. Praktiske eksempler.
  • Praktisk byggeledelse. Systematisk kontroll og oppfølging av et VA – prosjekt (kontraktsgjennomføring). Praktisk gjennomgang av et middels stort VA-prosjekt. Eksempler på sjekklister.
  • Bruk og forståelse av kontraktsstandardene NS 8405 og NS 8406.
  • Gjennomgang av de viktigste punktene i NS 8403, byggelederoppdrag.

Ny pris i 2023 vil bli: kr 10.500,-

Kurset går over 3 dager, med innlagte gruppeoppgaver.

MÅLGRUPPE

Kurset i byggeledelse er beregnet for ingeniører, teknikere o.a. i kommuner, konsulent- og entreprenørfirma som vil forbedre sine rutiner ved gjennomføring av vanlig forekommende VA-prosjekt.

For mer informasjon, kontakt oss på tlf. 32 80 79 30 eller e-post norsk@norskrorsenter.no