BESKRIVELSE PROGRAM BROSJYRE PÅMELDING

 

KURSTID

Mandag – fredag: kl 8.00 til kl 15.30

UKE 1

Teori, litt praksis.
Delmål 1 – 5 iht. læreplan.

UKE 2

Teori og praksis.
Delmål 5 – 9 iht. læreplan.

UKE 3

Teori og praksis.
Delmål 10 – 14 iht. læreplan.
Eksamen og evaluering.

UNDERVISNING

Ved gjennomføring av kurset vil det legges vekt på en variert undervisningform.
Det legges vekt på følgende:

 • Gjennomgang av tema (delmål).
 • Gruppeoppgaver.
 • Diskusjon i plenum.
 • Oppgaver i forbindelse med en gitt problemstilling.

Første dag vil vi forsøke å kartlegge bakgrunnen til kursdeltakerne. Dette for å kunne tilpasse kurset til kursdeltakernes bakgrunn.

PRAKTISKE ØVELSER

Anboring og påkobling stikkledninger.
Leggeverktøy, duktile støpejernsrør.

TEMA FOR KURSET

 • Introduksjon  motivasjon.
 • Kvalitetskrav og normer for utførelse.
 • Rørmaterialer.
 • Nivellering og laser.
 • Geoteknikk og sikkerhet i grøfter.
 • Grøfter og utførelse av rørlegging.
 • Rør og rørdeler.
 • Kummer og gategods.
 • Lett kommunalteknikk, grunne ledninger.
 • Tegninger og arbeidsbeskrivelser.
 • Lover og forskrifter.
 • Gjenoppbygging av veg.
 • Kontroll av anlegg, trykk- og tetthetsprøving.
 • Hygiene, verne og miljøarbeid.
 • Avløpsanlegg i spredt bebyggelse  bygging av anlegg.
 • Praktiske øvelser.
 • Rehabilitering av ledningsnett.
 • Undersøkelse av ledningsnett.
 • Eksamen, kursvurdering.