Gjeldende priser for 2022

Priser for kursdeltakere med opplysninger om evt. rabatter:

Kursnavn Pris Rabatter *)
ADK1-kurs 17.000,- + eksamens- og sertifikatavgift 1
ADK1 Resertifisering 5.600,-
ADK1 Resertifisering Nettbasert 5.100,-
Byggeledelse VA 9.800,-
Elektromuffesveising av PE-rør

Resertifisering av elektromuffesveising, 1 dag

6.200,-

3.100,-

Grunnleggende VA-teknikk 13.800,-
HMS – Sikkerhet i grøfter og kummer 4.800,-
Innføring i VA-prosjektering 4.900,-
Mindre avløpsanlegg – bygging og prosjektering 9.800,-
Mindre avløpsanlegg – forvaltning av myndighet 7.800,-
Mottakskontroll av rør og materiell Pris på forespørsel
NS 3420 U : 2016 Pris på forespørsel
NS 3420 Internkurs Pris på forespørsel
NS 8406/8405 Kontraktsstandarder Pris på forespørsel
Overvannsteknikk, 2 dager 7.200,-
Praksiskurs for ingeniører 9.800,-
Praktisk VA-hydraulikk Pris på forespørsel
Renovering av VA ledninger, grunnleggende innføring Pris på forespørsel
Renovering av VA ledninger, for viderekommende Pris på forespørsel
Sluttkontroll av VA-ledningsnett 9.800,-
Stikkledninger – Bygging og prosjektering 7.500,-

Speilsveising og Elektromuffesveising av PE-rør                      12.200,-

*)

  1. Fra samme firma: 2 deltagere = 33.000,- 3 deltagere = 48.000,- + sertifikatavgift.

ADK1 – Eksamens- og sertifikatavgift er på 2000,- pr. deltager.

Vi serverer lunsj/kaffe og te kostnadsfritt på alle våre kurs!

Gjeldende priser tom. 31.12.2022.

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halve kursavgiften,- i gebyr. Ved manglende frammøte faktureres hele deltageravgiften.

Meld deg på til kurs ved å fylle ut her. Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart.