Gjeldende priser for 2023

Priser for kursdeltakere med opplysninger om evt. rabatter:

Kursnavn Pris Rabatter *)
ADK1-kurs, 18.000,- + eksamens- og sertifikatavgift 1
ADK1 Resertifisering, 2 5.900,-
ADK1 Resertifisering Nettbasert, 5.200,-
Byggeledelse VA, 2 10.500,-
Elektromuffesveising av PE-rør,Elektromuffesveising av PE-rør, Nettkurs

Resertifisering av elektromuffesveising, 1 dag

6.500,-6.200,-

3.200,-

Grunnleggende VA-teknikk, 13.800,-
HMS – Sikkerhet i grøfter og kummer 4.800,-
Innføring i VA-prosjektering 4.800,-
Mindre avløpsanlegg – bygging og prosjektering 10.500,-
Mindre avløpsanlegg – forvaltning av myndighet 7.800,-
Mottakskontroll av rør og materiell Pris på forespørsel
NS 3420 U : 2016 Pris på forespørsel
NS 3420 Internkurs Pris på forespørsel
NS 8406/8405 Kontraktsstandarder Pris på forespørsel
Overvannsteknikk, 2 dager 7.800,-
Praksiskurs for ingeniører 10.500,-
Praktisk VA-hydraulikk Pris på forespørsel
Renovering av VA ledninger, grunnleggende innføring Pris på forespørsel
Renovering av VA ledninger, for viderekommende Pris på forespørsel
Sluttkontroll av VA-ledningsnett 9.800,-
Stikkledninger – Bygging og prosjektering 7.500,-

Speilsveising og Elektromuffesveising av PE-rør               12.900,-

Speilsveising og Elektromuffesveising av PE-rør, Nettkurs 12.500,-

*)

  1. Fra samme firma: 2 deltagere = 35.000,- 3 deltagere = 51.000,- + sertifikatavgift.

ADK1 – Eksamens- og sertifikatavgift er på 2000,- pr. deltager.

Vi serverer lunsj/kaffe og te kostnadsfritt på alle våre kurs!

Gjeldende priser tom. 31.12.2023.

Det er bindende påmelding til alle våre kurs, både de med fysisk oppmøte og nettkurs.

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halve kursavgiften,- i gebyr. Ved manglende frammøte faktureres hele deltageravgiften.

Meld deg på til kurs ved å fylle ut her. Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart.