Gjeldende priser for 2019

Priser for kursdeltakere med opplysninger om evt. rabatter:

Kursnavn Pris Rabatter *)
ADK1-kurs 17.000,- + eksamens- og sertifikatavgift 1
ADK1 Resertifisering 4.700,-
ADK1 Resertifisering Nettbasert 4.500,-
Byggeledelse VA 9.300,- 3
Elektromuffesveising av PE-rør , begge dager (for 1 dag, ta kontakt) 6.000,- 4
Grunnleggende VA-teknikk 13.200,- 2
HMS – Sikkerhet i grøfter 4.700,-
HMS – Sikkerhet i kummer 4.700,-
Innføring i VA-prosjektering 4.700,-
Mindre avløpsanlegg – bygging og prosjektering 9.300,- 3, 4
Mindre avløpsanlegg – forvaltning av myndighet 7.300,- 3
Mottakskontroll av rør og materiell 4.700,- 3
NS 3420 U : 2016 4.700,-
NS 3420 Internkurs Pris på forespørsel
NS 8406/8405 Kontraktsstandarder 4.700,-
Overvannsteknikk 4.700,-
Praksiskurs for ingeniører 9.300,- 3
Praktisk VA-hydraulikk 4.700,-
Renovering av VA ledninger, grunnleggende innføring 4.700,- 3
Renovering av VA ledninger, for viderekommende 4.700,- 3
Sluttkontroll av VA-ledningsnett 9.300,- 3
Stikkledninger – Bygging og prosjektering 7.300,- 3

*)

  1. Fra samme firma: 2 deltagere = 33.000,- 3 deltagere = 48.000,-
  2. Rabatt for deltager nr. 2, 3 etc. fra samme firma: kr. 750,- pr. stk.
  3. Rabatt for deltager nr. 2, 3 etc. fra samme firma: kr. 500,- pr. stk.
  4. I tillegg kommer eksamensavgift på 500,- for deltagere som ønsker eksamen og utstedelse av operatørbevis.

ADK1 – Eksamens- og sertifikatavgift er på 2000,- per deltager.

Vi serverer lunsj/kaffe og te kostnadsfritt på alle våre kurs!

Gjeldende priser tom. 31.12.2019.

Ved avmelding etter påmeldingsfristens utløp faktureres halve kursavgiften,- i gebyr. Ved manglende frammøte faktureres hele deltageravgiften.

Meld deg på til kurs ved å fylle ut her. Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart.